Galaten 3:27

SV

27Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

KJV

27For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.