Galaten 5:16

SV

16En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

KJV

16This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.