Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Gerelateerd aan Psalmen 134:1

1 Kronieken 9:33

De zangers, Levitische familiehoofden, waren vrijgesteld van het werk in de voorraadkamers, omdat zij dag en nacht beschikbaar moesten zijn voor de eredienst.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 135:1

Halleluja! Loof de naam van de HEER, loof hem, dienaren van de HEER,
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

2 Kronieken 29:11

Aan het werk nu, mijn zonen, want u bent door de HEER uitgekozen om voor hem dienst te doen en hem offers te brengen.'
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Openbaring 19:5

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!'
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Leviticus 8:35

Jullie moeten zeven dagen en nachten binnen de omheining van de ontmoetingstent blijven en doen wat de HEER jullie heeft opgedragen, anders sterven jullie. Zo is het mij bevolen.'
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 120:1

Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 135:19

Huis van Israël, prijs de HEER, huis van Aäron, prijs de HEER,
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Lukas 2:37

en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 121:1

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 130:6

mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 129:1

Een pelgrimslied. Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 131:1

Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 122:1

Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER, '
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 127:1

Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 133:1

Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 132:1

Een pelgrimslied. Blijf David gedenken, HEER, en alles wat hij heeft doorstaan,
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 126:1

Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 128:1

Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst:
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 124:1

Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 134:1

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
1
2
Volgende