Psalmen 121:1

NBV

1Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

SV

1Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.

KJV

1I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.