Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Spreuken 16:9

Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Korinthe 3:9

Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Spreuken 21:30

Wijsheid, inzicht, plannen, niets houdt stand tegen de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Korinthe 3:7

Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 33:16

Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 121:3

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Jeremia 51:12

Steek tegen Babels muren de strijdvaan op. Versterk het beleg, zet wachtposten uit. Laat stoottroepen hun stellingen betrekken. De HEER doet wat hij aangekondigd heeft, hij doet met Babel wat hij heeft besloten.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 124:1

Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Jesaja 62:6

Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Kronieken 28:10

Zie, de HEER heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen die hem als heiligdom zal dienen. Ga dus vastberaden aan het werk.'
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Kronieken 28:20

Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo: 'Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je ter zijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken zolang de uitvoering van het werk aan de tempel van de HEER niet is voltooid.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Korinthe 15:14

en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Kronieken 29:19

Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.'
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

1 Kronieken 22:10

Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. Hij zal voor mij een zoon zijn en ik voor hem een vader, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon in Israël niet zal wankelen."
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 121:1

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 126:1

Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Prediker 9:11

Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 122:1

Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER, '
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Psalmen 120:1

Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
Gerelateerd aan Psalmen 127:1

Zacharia 2:4

(2:8) en zei: 'Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen.
1
2
Volgende