Gerelateerd aan Johannes 3:3

Gerelateerd aan Johannes 3:3

Johannes 3:5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Petrus 1:23

als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Johannes 3:9

Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Johannes 5:1

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Johannes 1:13

Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Johannes 2:29

U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Galaten 6:15

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

1 Johannes 5:18

We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Johannes 12:40

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Efeze 2:1

U was dood door de misstappen en zonden
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Jakobus 1:17

elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Johannes 1:5

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Jeremia 5:21

Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet, en oren heeft, maar niet hoort.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

2 Korinthe 1:19

De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.
Gerelateerd aan Johannes 3:3

Deuteronomium 29:4

(29:3) maar pas vandaag heeft de HEER u werkelijk inzicht gegeven, u de ogen en oren geopend.
1
2
Volgende