Mattheüs 13:11

NBV

11Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.

SV

11En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

KJV

11He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.