2 Korinthe 5:17

NBV

17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

SV

17Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

KJV

17Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.