Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Handelingen 15:29

onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Openbaring 2:14

Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Leviticus 3:17

Vet en bloed mogen jullie niet eten. Deze bepaling blijft voor de Israëlieten en hun nakomelingen voor altijd van kracht, waar ze ook wonen."'
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Openbaring 2:20

Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Genesis 9:4

Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Handelingen 21:25

Wat betreft de heidenen die het geloof hebben aanvaard, hen hebben we schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing dat ze zich in acht moeten nemen voor vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, voor bloed, voor vlees waar nog bloed in zit, en voor ontucht.’
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 8:4

Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet ‚‚n afgod echt bestaat en dat er maar ‚‚n God is.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Deuteronomium 12:16

Onthoud u alleen wel van het bloed; laat dat als water op de grond weglopen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 6:18

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Openbaring 9:20

Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Petrus 4:3

U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Exodus 34:15

Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Leviticus 17:10

Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont bloed eet, zal ik mij tegen hem keren en hem uit de gemeenschap stoten.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 8:1

Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 10:7

Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: 'Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.'
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Deuteronomium 15:23

Onthoud u alleen wel van het bloed; laat het als water op de grond weglopen.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

Ezechiel 4:14

'Ach HEER, mijn God, 'zei ik, 'er is nooit iets onreins door mijn keel gegaan, nog nooit in mijn leven heb ik het vlees van een gestorven of verscheurd dier gegeten, nooit heb ik onrein vlees geproefd.'
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Korinthe 10:14

Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst.
Gerelateerd aan Handelingen 15:20

1 Thessalonicensen 4:3

Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht,
1
2
3
Volgende