1 Korinthe 6:9

NBV

9Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,

SV

9Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?

KJV

9Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,