1 Korinthe 8:1

NBV

1Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.

SV

1Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

KJV

1Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.