Gerelateerd aan Genesis 9:2

Gerelateerd aan Genesis 9:2

Jakobus 3:7

De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren,
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Leviticus 26:22

Ik zal wilde dieren op je afsturen, die je van je kinderen zullen beroven en je vee zullen verscheuren. Ze zullen het volk zo uitdunnen dat de wegen er verlaten bij liggen.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Leviticus 26:6

Ik zal het land rust en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. Ik zal ervoor zorgen dat de wilde dieren je met rust laten en dat het land niet geteisterd wordt door oorlogsgeweld.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Genesis 35:5

Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo’n angst aan dat ze het niet waagden Jakobs zonen te achtervolgen.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Job 5:22

Met honger en geweld kun je spotten, de wilde dieren van de aarde hoef je niet te vrezen.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Psalmen 104:20

Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Ezechiel 34:25

Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen slapen.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Hosea 2:18

(2:20) Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven.
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Psalmen 8:4

(8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
Gerelateerd aan Genesis 9:2

Genesis 2:19

Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.