Psalmen 8:4

NBV

4(8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

SV

4Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;

KJV

4What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?