Psalmen 104:20

NBV

20Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.

SV

20Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt:

KJV

20Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth.