Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

2 Petrus 3:6

en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Hebreeën 11:7

Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Judas 1:14

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: 'Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Lukas 17:26

En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon:
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

1 Petrus 3:19

Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Genesis 7:1

Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Mattheüs 24:37

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Job 22:15

Wil je het pad van vroeger blijven gaan, dat door de onrechtvaardigen gevolgd wordt?
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:5

Genesis 6:1

Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters.