2 Petrus 3:6

SV

6Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

KJV

6Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.