Mattheüs 24:37

SV

37En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

KJV

37But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.