Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19-20

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Filippensen 4:1

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Thessalonicensen 3:13

Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Filippensen 2:16

Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

2 Korinthe 1:14

wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Thessalonicensen 5:23

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Johannes 2:28

Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Mattheüs 16:27

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Korinthe 15:23

Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Spreuken 17:6

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Openbaring 22:12

'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Thessalonicensen 4:15

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Jesaja 62:3

Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Spreuken 12:4

Een sterke vrouw is een krans voor haar man, een vrouw die hem te schande maakt, is als beenrot.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

2 Timotheüs 4:1

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Titus 2:13

in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Thessalonicensen 2:20

Ja, u bent onze eer en vreugde.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

Spreuken 4:9

Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een luisterrijke kroon.'
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 2:19

1 Timotheüs 6:14

je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt
1
2
Volgende