Titus 2:13

NBV

13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.

SV

13Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

KJV

13Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;