Gerelateerd aan Lukas 20:37-38

Gerelateerd aan Lukas 20:37

Exodus 3:2

Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Genesis 28:21

en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Deuteronomium 33:16

met al wat de aarde te bieden heeft. Moge de gunst van hem die in de doornstruik was rusten op Jozef, de uitverkorene onder zijn broers.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Mattheüs 22:3

Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Markus 12:26

Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”?
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Handelingen 7:30

Nadat er veertig jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinai een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Exodus 3:15

Ook zei hij tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'"
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Genesis 17:7

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Genesis 32:9

(32:10) En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaak, HEER, die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je land, naar je familie, ik zal jou voorspoed geven” -
Gerelateerd aan Lukas 20:37

Genesis 28:13

Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Romeinen 6:10

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Romeinen 14:7

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Johannes 14:19

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Romeinen 6:22

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Hebreeën 11:16

Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Psalmen 145:1

Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

Psalmen 16:5

HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.
Gerelateerd aan Lukas 20:38

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
1
2
Volgende