Kolossensen 3:3

SV

3Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

KJV

3For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.