Gerelateerd aan Galaten 3:28

Gerelateerd aan Galaten 3:28

1 Korinthe 12:12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Kolossensen 3:11

Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 3:29

Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen,
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Galaten 5:6

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Johannes 10:16

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Efeze 4:4

één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Efeze 2:13

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 9:24

Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken,
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 2:9

Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

1 Korinthe 7:19

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Efeze 3:5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 10:12

En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen,
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Johannes 11:52

en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

1 Korinthe 7:14

Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Johannes 17:11

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Johannes 17:20

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.
Gerelateerd aan Galaten 3:28

Romeinen 4:11

De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.