Galaten 5:6

NBV

6In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

SV

6Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

KJV

6For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.