Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Johannes 10:28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Romeinen 8:35

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Romeinen 5:8

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Efeze 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Johannes 16:27

want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Kolossensen 3:3

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

1 Johannes 4:16

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Efeze 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Johannes 17:26

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Titus 3:4

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Daniel 4:11

(4:8) De boom werd groter en sterker, zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

2 Korinthe 2:11

We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Mattheüs 24:24

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Romeinen 11:33

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Jesaja 24:21

Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde.
Gerelateerd aan Romeinen 8:39

Openbaring 20:3

Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
1
2
Volgende