Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Romeinen 13:10

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Mattheüs 22:39

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Galaten 5:14

want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Mattheüs 7:12

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Romeinen 13:7

Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Jakobus 2:8

Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: 'Heb uw naaste lief als uzelf, 'dan handelt u juist.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Kolossensen 3:14

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Spreuken 3:27

Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

Deuteronomium 24:14

Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont.
Gerelateerd aan Romeinen 13:8

1 Timotheüs 1:5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.