1 Timotheüs 1:5

NBV

5Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

SV

5Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.

KJV

5Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned: