Gerelateerd aan Richteren 13:6

Gerelateerd aan Richteren 13:6

Richteren 13:17

'Zeg ons uw naam, 'vroeg hij, 'zodat wij u eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn.'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

1 Samuel 9:6

Maar de knecht antwoordde: 'We zijn nu juist bij een stad waar een godsman woont. Hij staat hoog aangeschreven, wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons vertellen waar we heen moeten.'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

1 Samuel 2:27

Ten slotte kwam een godsman tegen Eli zeggen: 'Dit zegt de HEER: Heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, toen zij bij de farao werden vastgehouden?
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Deuteronomium 33:1

Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël, voor hij stierf.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

1 Koningen 17:24

Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Exodus 3:6

Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Daniel 10:11

Hij zei tegen me: 'Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.' Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

1 Timotheüs 6:11

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Lukas 1:19

De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

2 Koningen 4:16

en Elisa zei tegen haar: 'Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.' 'Nee, waarde godsman, 'antwoordde ze, 'spiegelt u me toch niets voor.'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

2 Koningen 4:9

De vrouw zei tegen haar man: 'Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Genesis 28:16

Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker, ‘zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
Gerelateerd aan Richteren 13:6

1 Koningen 17:18

Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Genesis 32:29

(32:30) Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Handelingen 6:15

Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Jozua 14:6

Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Een van hen was Kaleb, een Kenizziet, een zoon van Jefunne. Hij zei tegen Jozua: 'U weet wat de HEER aan Mozes, de godsman, in Kades-Barnea over ons beiden heeft gezegd.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Richteren 13:22

Hij zei tegen zijn vrouw: 'We hebben God gezien. Dat wordt onze dood!'
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Exodus 3:2

Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Daniel 10:5

sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz.
Gerelateerd aan Richteren 13:6

Richteren 13:8

Manoach bad tot de HEER: 'Mag ik u vragen, Heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen, om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is.'
1
2
Volgende