Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Gerelateerd aan Psalmen 71:14

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Klaagliederen 3:26

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Psalmen 43:5

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Psalmen 130:7

Israël, hoop op de HEER ! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Klaagliederen 3:21

Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Hebreeën 10:35

Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Psalmen 71:6

Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

1 Petrus 1:13

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Filippensen 1:9

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

1 Thessalonicensen 4:10

U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

Job 13:15

-hij wil me zeker doden-, ik deins niet terug, ik zal mijn daden tegenover hem verdedigen.
Gerelateerd aan Psalmen 71:14

2 Petrus 3:18

maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.