Hebreeën 10:35

SV

35Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.

KJV

35Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.