Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Johannes 19:28

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Jesaja 53:12

Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 69:21

(69:22) Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 38:10

(38:11) mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg, mijn ogen verliezen hun glans.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 69:3

(69:4) Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 32:3

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 104:29

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

1 Korinthe 15:3

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Spreuken 17:22

Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Job 29:10

de stemmen van de edelen verstomden en hun tong kleefde aan hun gehemelte.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Klaagliederen 4:4

Dorst doet de tong van zuigelingen aan hun gehemelte kleven, kinderen bedelen om brood, maar niemand reikt het hun aan.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Job 7:21

Waarom negeert u mijn misstappen niet? Waarom gaat u niet voorbij aan mijn fouten? Weldra zal ik tot stof zijn vergaan, u zult naar me zoeken, maar ik zal er niet zijn.'
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Job 34:15

dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot stof.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Genesis 18:27

Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben:
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Job 10:9

Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt, wilt u mij tot stof doen terugkeren?
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Mattheüs 27:50

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.
Gerelateerd aan Psalmen 22:15

Psalmen 30:9

(30:10) Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw?