Daniel 12:2

NBV

2Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.

SV

2En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

KJV

2And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.