Gerelateerd aan Psalmen 129

Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 124:1

Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Hosea 2:15

(2:17) Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Jeremia 2:2

‘Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de HEER: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Hosea 11:1

Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 120:1

Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Richteren 2:15

Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, werkte de HEER hen tegen, zoals hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 126:1

Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Exodus 5:7

'Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden; voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Ezra 4:1

De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de HEER, de God van Israël, aan het bouwen waren.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 128:1

Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst:
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 123:1

Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont,
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Richteren 10:8

Nog datzelfde jaar begonnen zij Israël te knechten en te knevelen: achttien jaar lang onderdrukten ze de Israëlieten die aan de overkant van de Jordaan woonden, in Gilead, het gebied dat ooit aan de Amorieten had toebehoord.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Exodus 1:12

Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 121:1

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Jesaja 47:12

Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat: misschien kun je nog iets uitrichten, misschien laat het onheil zich afschrikken.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 127:1

Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Exodus 1:22

Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 88:15

(88:16) Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik uw woede verduren.
Gerelateerd aan Psalmen 129:1

Psalmen 122:1

Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER, '
1
2
3
4
Volgende