Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Micha 4:2

machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Jesaja 2:3

machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 84:10

(84:11) Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 84:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. (84:2) Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 134:1

Een pelgrimslied. Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 121:1

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 42:4

(42:5) Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God-een feestende menigte, juichend en lovend.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 129:1

Een pelgrimslied. Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, -Israël, blijf het herhalen-
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 127:1

Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 120:1

Een pelgrimslied. Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 63:1

Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. (63:2) God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 128:1

Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst:
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 119:111

Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 130:1

Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 131:1

Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 55:14

(55:15) Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis.
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 126:1

Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 123:1

Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont,
Gerelateerd aan Psalmen 122:1

Psalmen 124:1

Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, -Israël, blijf het herhalen-
1
2
Volgende