Gerelateerd aan Prediker 12:7

Gerelateerd aan Prediker 12:7

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Prediker 3:20

Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Psalmen 146:4

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Job 34:14

Als hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren,
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Zacharia 12:1

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Jesaja 57:16

Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Hebreeën 12:9

Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Psalmen 90:3

U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: 'Keer terug, mensenkind.'
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Numeri 27:16

'Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Hebreeën 12:23

voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Job 20:11

Zijn lichaam heeft nog de kracht van de jeugd, maar hij wordt geveld-en zijn botten liggen in het stof.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Genesis 18:27

Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben:
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Jeremia 38:16

Maar koning Sedekia zwoer Jeremia in het geheim: ‘Zo waar de HEER, die ons dit leven heeft geschonken, leeft, ik zal u niet doden of uitleveren aan de mannen die u naar het leven staan.’
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Job 4:19

Hoeveel te meer dan bij de mens, wonend in zijn huis van leem, met fundamenten in het stof. Hij is een mot: men drukt hem dood.
Gerelateerd aan Prediker 12:7

Job 7:21

Waarom negeert u mijn misstappen niet? Waarom gaat u niet voorbij aan mijn fouten? Weldra zal ik tot stof zijn vergaan, u zult naar me zoeken, maar ik zal er niet zijn.'