Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 20:15

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 17:8

Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Mattheüs 10:32

Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 21:27

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Filippensen 4:3

En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 13:8

Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Lukas 12:8

Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Psalmen 69:28

(69:29) schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 22:19

en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 3:4

Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Openbaring 19:8

Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.' Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Exodus 32:32

Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Maleachi 3:17

Op de dag die ik voorbereid-zegt de HEER van de hemelse machten-zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Judas 1:24

(24-25) De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Deuteronomium 9:14

Houd me niet tegen: ik roei hen uit, zodat niets op aarde nog aan hen zal herinneren. Maar uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en machtiger is dan dit.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

1 Samuel 17:25

'Zien jullie die man daar?' zeiden ze tegen elkaar. 'Israël vernederen, daar is het hem om te doen! Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:5

Psalmen 109:13

dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt, hun naam na hun leven wordt uitgewist.