Openbaring 20:15

NBV

15Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

SV

15En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

KJV

15And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.