Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Kolossensen 1:15

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Kolossensen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

2 Korinthe 1:20

In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 3:7

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 22:13

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 19:11

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 22:6

Toen zei hij tegen mij: 'Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 21:6

Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 1:11

en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Jesaja 65:16

die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eedformule: ‘Bij de waarachtige God’. Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor mijn ogen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Jeremia 42:5

Hierop zeiden zij: ‘Moge de HEER zich als een betrouwbare getuige tegen ons keren wanneer wij niet alles doen wat de HEER, uw God, ons bij monde van u opdraagt.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Openbaring 2:1

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Spreuken 8:22

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Jesaja 55:4

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Kolossensen 4:16

Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.
Gerelateerd aan Openbaring 3:14

Kolossensen 2:1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.