Jesaja 55:4

SV

4Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken.

KJV

4Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.