Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Mattheüs 16:27

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Jesaja 62:11

De HEER laat overal horen, tot aan de einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt! Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.”’
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

1 Korinthe 3:14

Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

1 Korinthe 3:8

Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Jesaja 40:10

Ziehier God, de HEER ! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Romeinen 2:6

God beloont ieder mens naar zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Openbaring 22:20

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Romeinen 14:12

Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Openbaring 11:18

De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.'
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Zefanja 1:14

De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER ! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

Jesaja 3:10

Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed, hij zal de vruchten plukken van zijn daden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:12

1 Korinthe 9:17

Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd.