Openbaring 22:7

NBV

7'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.

SV

7Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

KJV

7Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.