Gerelateerd aan Openbaring 2:18-29

Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Openbaring 1:14

Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Openbaring 1:11

en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Psalmen 2:7

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Mattheüs 17:5

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Romeinen 1:4

aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 10:36

hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Mattheüs 27:54

Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 3:18

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 5:25

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Mattheüs 3:17

En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Mattheüs 4:3

Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Johannes 1:49

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Lukas 1:35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Openbaring 2:1

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:
Gerelateerd aan Openbaring 2:18

Handelingen 8:36

Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’
Gerelateerd aan Openbaring 2:19

1 Timotheüs 1:5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende