Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jesaja 51:17

Word wakker, word wakker, Jeruzalem, sta op! De HEER heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn; je hebt uit die kelk gedronken, de beker die je zo heeft bedwelmd tot de bodem leeggedronken.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Psalmen 11:6

Vuur en zwavel stort hij over hen uit, storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 16:19

De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 18:6

Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Psalmen 75:8

(75:9) In zijn hand houdt de HEER een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid, hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde, zelfs de droesem moeten zij drinken.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 19:20

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Genesis 19:24

Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jeremia 25:15

Vervolgens zei de HEER, de God van Israël, tegen mij: ‘Neem deze beker van mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Mattheüs 25:41

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Job 21:20

Mogen zijn eigen ogen de ondergang aanschouwen, moge hij de woede van de Ontzagwekkende drinken!
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Deuteronomium 29:23

(29:22) heel de bodem door zwavel en zout vergiftigd, zodat zaaien geen zin meer heeft en er helemaal niets meer wil groeien, net zoals toen de HEER in zijn grote woede Sodom en Gomorra, Adma en Seboïm weggevaagd had-,
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jesaja 51:21

Daarom, luister hiernaar, ongelukkige, jij die beschonken bent, maar niet door de wijn.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Judas 1:7

En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jesaja 30:33

De offerplaats is sinds lang gereed- dezelfde als voor Moloch- met een vuurhaard diep en ruim, en vuur en hout in overvloed. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de HEER hem in brand.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jeremia 25:27

De HEER zei: ‘Zeg tegen hen: Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Drink, duizel en braak; als ik het zwaard op jullie afstuur, storten jullie neer en kunnen jullie niet meer opstaan.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Jesaja 29:9

Jullie staan daar verdwaasd, alsof jullie blind zijn. Wees maar verdwaasd en wees maar blind. De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank.
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Mattheüs 13:41

de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen
Gerelateerd aan Openbaring 14:10

Openbaring 9:17

Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel.
1
2
Volgende