Psalmen 11:6

NBV

6Vuur en zwavel stort hij over hen uit, storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt.

SV

6Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.

KJV

6Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.