Gerelateerd aan Lukas 8:26

Gerelateerd aan Lukas 8:26

Markus 5:1

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.
Gerelateerd aan Lukas 8:26

Mattheüs 8:28

Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan.