Markus 5:1

SV

1En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen.

KJV

1And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.