Gerelateerd aan Lukas 10:20

Gerelateerd aan Lukas 10:20

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Hebreeën 12:23

voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Openbaring 21:27

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Openbaring 3:5

Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Filippensen 4:3

En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Exodus 32:32

Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt.'
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Openbaring 20:15

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Jesaja 4:3

Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Openbaring 13:8

Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Mattheüs 7:22

Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Daniel 12:1

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Psalmen 69:28

(69:29) schrap hun namen uit het boek van het leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Ezechiel 13:9

Ik keer me tegen de profeten met hun bedrieglijke leugens en valse voorspellingen. Ze zullen uit de gemeenschap worden gestoten. Ze zullen niet meer ingeschreven staan in de boeken van het volk van Israël, en in het land van mijn volk zal geen plaats meer voor hen zijn. Dan zullen jullie inzien dat ik God, de HEER, ben.
Gerelateerd aan Lukas 10:20

Mattheüs 10:1

Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.