Gerelateerd aan Johannes 5:22, 27

Gerelateerd aan Johannes 5:22

Handelingen 17:31

want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Johannes 5:27

En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Handelingen 10:42

Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Johannes 9:39

Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Romeinen 2:16

Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

2 Timotheüs 4:1

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:
Gerelateerd aan Johannes 5:22

2 Korinthe 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Johannes 17:2

Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

2 Thessalonicensen 1:7

(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

1 Petrus 4:5

Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Openbaring 20:11

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Romeinen 14:10

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Prediker 11:9

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Prediker 12:14

want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Psalmen 50:3

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Mattheüs 11:27

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Psalmen 98:9

voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Johannes 3:35

De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
Gerelateerd aan Johannes 5:22

Mattheüs 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
1
2
Volgende