Openbaring 20:11

NBV

11Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets.

SV

11En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

KJV

11And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.