Gerelateerd aan Johannes 3:17

Gerelateerd aan Johannes 3:17

1 Johannes 4:14

En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 6:57

De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 12:47

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Lukas 19:10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 6:29

‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft, ‘antwoordde Jezus.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 20:21

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

1 Timotheüs 2:5

Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 11:42

U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 5:45

U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

1 Johannes 2:2

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 10:36

hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Jesaja 49:6

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Jesaja 45:21

Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 7:29

Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.’
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 17:8

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Johannes 3:17

Johannes 5:36

Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.
1
2
Volgende