Johannes 20:21

NBV

21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

SV

21Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.

KJV

21Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.